Działania zrealizowane

Targi STONE 2015

poniedziałek, 21 grudnia 2015 07:32

Targi STONE 2015„Dziękujemy wszystkim, którzy odwiedzili stoisko Klastra Kamieniarskiego podczas Targów Stone 2015 w Poznaniu. Jak zwykle podczas targów była okazja do spotkań, zawierania nowych znajomości i kontaktów oraz dyskusji na przeróżne tematy, nie tylko branżowe. Urozmaiceniem naszego stoiska był dzień promocji miasta i gminy Strzegom. Występy zespołu Kostrzanie cieszyły się ogromną popularnością a degustacja produktów regionalnych wzbudziła nie mniejsze zainteresowanie. Podczas Targów Stone gościliśmy kolegów z Czech Stone Cluster czyli bliźniaczego klastra kamieniarskiego z Czech. Podobnie jak my, Goście byli zachwyceni atmosferą i klimatem Poznania.

Składamy ogromne podziękowania Międzynarodowym Targom Poznańskim za umożliwienie nam organizacji stoiska Klastra Kamieniarskiego”

STONE-TEC 2015 w Norymberdze

czwartek, 21 maja 2015 09:09

STONE-TEC 2015 w Norymberdze 15.maja przedstawiciele Klastra Kamieniarskiego pojawili się jako zwiedzający na STONE-TEC 2015 w Norymberdze. Targi te odbywają się co dwa lata i gromadzą ok. 400 wystawców. Największy nacisk organizatorzy kładą na firmy maszynowe, narzędziowe czyli generalnie związane techniką przerobu i obróbki kamienia, chociaż kamień w wielu odmianach i barwach również można było zobaczyć.

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu oficjalnie członkiem Klastra Kamieniarskiego

poniedziałek, 06 kwietnia 2015 10:36

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu oficjalnie członkiem Klastra Kamieniarskiego18. marca 2015 roku Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu oficjalnie został członkiem Klastra Kamieniarskiego. Na spotkaniu z przedsiębiorcami stosowną deklarację współpracy podpisał prorektor ds. rozwoju uczelni prof. dr hab. inż. Andrzej Drabiński. W spotkaniu uczestniczyli także dr hab. inż. arch. Irena Niedźwiecka-Filipiak, prof. dr hab. Marek Lorenc, dr inż. Katarzyna Tokarczyk-Dorociak a ze strony przedsiębiorców i samorządowców: zastępca Burmistrza Strzegomia Wiesław Witkowski, Bogusław Skolak, Michał Firlej, Krzysztof Skolak i Jacek Major.

Na spotkaniu omówiono obszary współpracy pomiędzy Uniwersytetem Przyrodniczym a branżą kamieniarską w ramach działalności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej wymieniając m.in. edukację w zakresie projektowania w kamieniu, budownictwo hydrotechniczne, laboratoryjne badania właściwości kamienia oraz zagadnienia związane z ochroną środowiska i rekultywacją wyrobisk. Przedsiębiorcy mieli także możliwość zwiedzania i porozmawiania z pracownikami Laboratorium Wodnego, Laboratorium Technologii Betonów i Wytrzymałości Materiałów oraz Pracowni Studialno-Projektowej. Duże zainteresowanie wzbudziła pracownia geologiczno-kamieniarska Instytutu Architektury Krajobrazu stworzona i prowadzona przez prof. Lorenca. Podczas wizyty zaplanowano następne robocze spotkanie w Strzegomiu, na które oprócz władz uczelni zaproszono pracowników naukowych z Instytutu Budownictwa, Instytutu Inżynierii Środowiska i Instytutu Architektury Krajobrazu.