Działania zrealizowane

Targi STONE 2015

poniedziałek, 21 grudnia 2015 07:32

Targi STONE 2015?Dzikujemy wszystkim, ktrzy odwiedzili stoisko Klastra Kamieniarskiego podczas Targw Stone 2015 w Poznaniu. Jak zwykle podczas targw bya okazja do spotka, zawierania nowych znajomoci i kontaktw oraz dyskusji na przerne tematy, nie tylko branowe. Urozmaiceniem naszego stoiska by dzie promocji miasta i gminy Strzegom. Wystpy zespou Kostrzanie cieszyy si ogromn popularnoci a degustacja produktw regionalnych wzbudzia nie mniejsze zainteresowanie. Podczas Targw Stone gocilimy kolegw z Czech Stone Cluster czyli bliniaczego klastra kamieniarskiego z Czech. Podobnie jak my, Gocie byli zachwyceni atmosfer i klimatem Poznania.

Skadamy ogromne podzikowania Midzynarodowym Targom Poznaskim za umoliwienie nam organizacji stoiska Klastra Kamieniarskiego?

STONE-TEC 2015 w Norymberdze

czwartek, 21 maja 2015 09:09

STONE-TEC 2015 w Norymberdze 15.maja przedstawiciele Klastra Kamieniarskiego pojawili si jako zwiedzajcy na STONE-TEC 2015 w Norymberdze. Targi te odbywaj si co dwa lata i gromadz ok. 400 wystawcw. Najwikszy nacisk organizatorzy kad na firmy maszynowe, narzdziowe czyli generalnie zwizane technik przerobu i obrbki kamienia, chocia kamie w wielu odmianach i barwach rwnie mona byo zobaczy.

poniedziałek, 06 kwietnia 2015 10:36

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocawiu oficjalnie czonkiem Klastra Kamieniarskiego18. marca 2015 roku Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocawiu oficjalnie zosta czonkiem Klastra Kamieniarskiego. Na spotkaniu z przedsibiorcami stosown deklaracj wsppracy podpisa prorektor ds. rozwoju uczelni prof. dr hab. in. Andrzej Drabiski. W spotkaniu uczestniczyli take dr hab. in. arch. Irena Niedwiecka-Filipiak, prof. dr hab. Marek Lorenc, dr in. Katarzyna Tokarczyk-Dorociak a ze strony przedsibiorcw i samorzdowcw: zastpca Burmistrza Strzegomia Wiesaw Witkowski, Bogusaw Skolak, Micha Firlej, Krzysztof Skolak i Jacek Major.

Na spotkaniu omwiono obszary wsppracy pomidzy Uniwersytetem Przyrodniczym a bran kamieniarsk w ramach dziaalnoci badawczo-rozwojowej i innowacyjnej wymieniajc m.in. edukacj w zakresie projektowania w kamieniu, budownictwo hydrotechniczne, laboratoryjne badania waciwoci kamienia oraz zagadnienia zwizane z ochron rodowiska i rekultywacj wyrobisk. Przedsibiorcy mieli take moliwo zwiedzania i porozmawiania z pracownikami Laboratorium Wodnego, Laboratorium Technologii Betonw i Wytrzymaoci Materiaw oraz Pracowni Studialno-Projektowej. Due zainteresowanie wzbudzia pracownia geologiczno-kamieniarska Instytutu Architektury Krajobrazu stworzona i prowadzona przez prof. Lorenca. Podczas wizyty zaplanowano nastpne robocze spotkanie w Strzegomiu, na ktre oprcz wadz uczelni zaproszono pracownikw naukowych z Instytutu Budownictwa, Instytutu Inynierii rodowiska i Instytutu Architektury Krajobrazu.